Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o.
v
v

Změny v rozvrhu Monday 2. 10.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1A voln
M2A voln voln
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Dudášová Helena PLC Ut
Kaloušová Tereza - - - LK PLC Ut AD - -
Vlček Jan - .. .. JD AD
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Dörnerová Adéla
0 odpadá AJ M2A (A1)
5 supl. (Vč) M M4B 15 dohled
6 supl. (TK) AJ M2A 9 přespočetná hod.
8 odpadá AJ M2A (A2)
Dudáš Jozef
4 supl. (Vč) F 1A 15 přespočetná hod.
7 odpadá F 1A
Kejhová Lenka
3 supl. (TK) CJ 3A 9 přespočetná hod.
Míčová Romana
3 supl. (Vč) M M2B 15 dohled
Placáková Petra
3 supl. (Du) AJ M1A 3 přespočetná hod.
4 supl. (TK) AJ 2A 9 přespočetná hod.
Utěkalová Šárka
4 supl. (Du) VŠP M3B 3 přespočetná hod.
5 supl. (TK) SP 3A 9 přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd
2A
4 AJ 9 supluje PLC (TK)
1A
4 F 15 supluje JD (Vč)
7. les. prázdniny, svátek,...
M1A
3 AJ 3 supluje PLC (Du)
3A
3 CJ 9 supluje LK (TK)
5 SP 9 supluje Ut (TK)
M2A
6 AJ 9 supluje AD (TK)
8. les., 0. les. prázdniny, svátek,...
M2B
1 TV odpadá (Vč)
2 TV odpadá (Vč)
3 M 15 supluje (Vč)
M3B
4 VŠP 3 supluje Ut (Du)
M4B
5 M 15 supluje AD (Vč)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou