Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o.
Class
Teacher
Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o. M2A
0
7:40 - 8:25
1
8:30 - 9:15
2
9:25 - 10:10
3
10:30 - 11:15
4
11:25 - 12:10
5
12:15 - 13:00
6
14:00 - 14:45
7
14:50 - 15:35
8
15:40 - 16:25
Mon
9
S: CJ
LK
3
L: TeG
PK
9
S: CH
3
L: CH
9
S: M
HV
3
L: M
HV
9
S: KTv
Hg
3
L: CJ
LK
9
S: KTv
Hg
3
L: ON
LK
9
S: VK
Du
A2
3
L: AJ
Tue
A1
9
S: AJ
Še
3
L: CJ
LK
9
S: F
HV
3
L: M
HV,HV
4
L: IKT
A1
9
S: AJ
Še
A2
10
S: AJ
6
L: KTv
Hg
4
S: IKT
6
L: KTv
Hg
9
S: VK
Du
3
L: VŠP
PK
9
S: TeG
PK
A1
3
L: AJ
Še
A2
10
L: AJ
9
S: CJ
LK
Wed
3
L: CJ
LK
Va
S: OV
MgrL
Vb
S: OV
MgrN
Vc
S: OV
MgrH
Vd
S: OV
MgrJ
3
L: M
HV
Va
S: OV
MgrL
Vb
S: OV
MgrN
Vc
S: OV
MgrH
Vd
S: OV
MgrJ
3
L: MaR
JaM
Va
S: OV
MgrL
Vb
S: OV
MgrN
Vc
S: OV
MgrH
Vd
S: OV
MgrJ
3
L: TeG
PK
Va
S: OV
MgrL
Vb
S: OV
MgrN
Vc
S: OV
MgrH
Vd
S: OV
MgrJ
3
L: F
HV
Va
S: OV
MgrL
Vb
S: OV
MgrN
Vc
S: OV
MgrH
Vd
S: OV
MgrJ
A1
3
L: AJ
Še
A2
2
L: AJ
Va
S: OV
MgrL
Vb
S: OV
MgrN
Vc
S: OV
MgrH
Vd
S: OV
MgrJ
A1
3
L: AJ
Še
A2
2
L: AJ
Thu
3
L: EaM
JaM
Va
S: OV
MgrL
Vb
S: OV
MgrN
Vc
S: OV
MgrH
Vd
S: OV
MgrJ
A1
3
L: AJ
Še
A2
10
L: AJ
Va
S: OV
MgrL
Vb
S: OV
MgrN
Vc
S: OV
MgrH
Vd
S: OV
MgrJ
T
L: TV
JP
Va
S: OV
MgrL
Vb
S: OV
MgrN
Vc
S: OV
MgrH
Vd
S: OV
MgrJ
T
L: TV
JP
Va
S: OV
MgrL
Vb
S: OV
MgrN
Vc
S: OV
MgrH
Vd
S: OV
MgrJ
3
L: M
HV
Va
S: OV
MgrL
Vb
S: OV
MgrN
Vc
S: OV
MgrH
Vd
S: OV
MgrJ
3
L: TeG
PK
Va
S: OV
MgrL
Vb
S: OV
MgrN
Vc
S: OV
MgrH
Vd
S: OV
MgrJ
3
L: MaR
JaM
Fri
3
L: ON
LK
Va
S: OV
MgrL
Vb
S: OV
MgrN
Vc
S: OV
MgrH
Vd
S: OV
MgrJ
3
L: EaM
JaM
Va
S: OV
MgrL
Vb
S: OV
MgrN
Vc
S: OV
MgrH
Vd
S: OV
MgrJ
3
L: VŠP
PK
Va
S: OV
MgrL
Vb
S: OV
MgrN
Vc
S: OV
MgrH
Vd
S: OV
MgrJ
3
L: CJ
LK
Va
S: OV
MgrL
Vb
S: OV
MgrN
Vc
S: OV
MgrH
Vd
S: OV
MgrJ
T
L: TV
JP
Va
S: OV
MgrL
Vb
S: OV
MgrN
Vc
S: OV
MgrH
Vd
S: OV
MgrJ
T
L: TV
JP
Va
S: OV
MgrL
Vb
S: OV
MgrN
Vc
S: OV
MgrH
Vd
S: OV
MgrJ
Powered by