Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o.
Class
Teacher
Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o. 3 |
0
7:40 - 8:25
1
8:30 - 9:15
2
9:25 - 10:10
3
10:30 - 11:15
4
11:25 - 12:10
5
12:15 - 13:00
6
14:00 - 14:45
7
14:50 - 15:35
8
15:40 - 16:25
Mon
M4A T
3
S: TeT
KS
M4A T
3
S: TeT
KS
M2A celá
3
L: TeG
PK
M4A A2
3
S: AJ
PLC
M2A celá
3
L: CH
M4A celá
3
S: VŠP
PK
M2A celá
3
L: M
HV
M4A celá
3
S: CJ
LK
M2A celá
3
L: CJ
LK
M4A celá
3
S: VK
Du
M2A celá
3
L: ON
LK
M4A celá
3
S: M
HV
M2A A2
3
L: AJ
M4A celá
3
S: CH
M4A celá
3
S: MSČ
LK
Tue
M4A T
3
S: TeT
KS
M4A celá
3
S: M
HV
M2A celá
3
L: CJ
LK
M2A celá
3
L: M
HV
M4A TeM
3
S: TeG
M4A celá
3
S: CJ
LK
M4A TeM
3
S: TeG
M2A celá
3
L: VŠP
PK
M2A A1
3
L: AJ
Še
M4A A1
3
S: AJ
Še
Wed
M4A T
3
S: TeT
KS
M2A celá
3
L: CJ
LK
M4A TeM
3
S: TeG
M2A celá
3
L: M
HV
M4A celá
3
S: MaR
JaM
M2A celá
3
L: MaR
JaM
M4A celá
3
S: CJ
LK
M2A celá
3
L: TeG
PK
M4A celá
3
S: ON
LK
M2A celá
3
L: F
HV
M4A celá
3
S: M
HV
M2A A1
3
L: AJ
Še
M4A TeM
3
S: TeG
M2A A1
3
L: AJ
Še
M4A celá
3
S: EaM
JaM
M4A A1
3
S: AJ
Še
Thu
M2A celá
3
L: EaM
JaM
M4A A1
3
S: AJ
Še
M2A A1
3
L: AJ
Še
M4A celá
3
S: ON
LK
M4A celá
3
S: CH
M4A celá
3
S: CJ
LK
M2A celá
3
L: M
HV
M4A celá
3
S: VK
Du
M2A celá
3
L: TeG
PK
M2A celá
3
L: MaR
JaM
M4A A1
3
S: AJ
Še
Fri
M4A A1
3
S: AJ
Še
M2A celá
3
L: ON
LK
M4A A1
3
S: AJ
Še
M2A celá
3
L: EaM
JaM
M4A celá
3
S: MaR
JaM
M2A celá
3
L: VŠP
PK
M4A celá
3
S: EaM
JaM
M2A celá
3
L: CJ
LK
M4A celá
3
S: VŠP
PK
M4A celá
3
S: CJ
LK
Powered by