Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o.
Class
Teacher
Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o. Zikmunda Martin
0
7:40 - 8:25
1
8:30 - 9:15
2
9:25 - 10:10
3
10:30 - 11:15
4
11:25 - 12:10
5
12:15 - 13:00
6
14:00 - 14:45
7
14:50 - 15:35
8
15:40 - 16:25
Mon
M4B celá
11
L: CJ
M2B celá
14
S: CJ
M4B celá
11
L: ON
M2B celá
14
S: ON
2A celá
14
L: CJ
2B celá
7
S: CJ
M3B celá
7
L: CJ
M4B celá
8
S: CJ
M2C celá
2
L: CJ
2B celá
7
S: ON
M2B celá
1...
L: CJ
M2C celá
2
S: CJ
M2B celá
14
S: CJ
Tue
2A celá
14
L: ON
M2B celá
1...
L: ON
M1B celá
5
S: CJ
M3B celá
7
L: CJ
M2C celá
2
S: CJ
M4B celá
11
L: CJ
M1B celá
5
S: ON
M4B celá
11
L: MSČ
2B celá
7
S: ON
M2B celá
1...
L: CJ
M2C celá
2
S: ON
M2C celá
2
L: ON
Wed
M4B celá
11
L: CJ
M1B celá
5
S: CJ
M3B celá
7
L: ON
M2B celá
14
S: CJ
M3B celá
7
L: CJ
M1B celá
5
S: ON
2A celá
14
L: CJ
M1B celá
5
L: CJ
2B celá
7
S: CJ
M4B celá
11
L: ON
M2C celá
2
S: CJ
Thu
M3B celá
7
L: ON
M3B celá
7
L: CJ
2B celá
7
S: CJ
2A celá
14
L: CJ
M1B celá
5
S: CJ
M3B celá
7
L: CJ
M2C celá
2
S: CJ
M4B celá
11
L: CJ
M1B celá
5
S: ON
M1B celá
5
L: CJ
Fri
M1B celá
5
S: ON
2A celá
14
L: ON
M3B celá
8
S: CJ
M4B celá
11
L: CJ
2B celá
7
S: CJ
M4B celá
11
L: MSČ
M1B celá
5
S: CJ
2A celá
14
L: CJ
M2B celá
14
S: CJ
M2C celá
2
S: CJ
Powered by